Títols de català

En els cursos presencials el CPNL expedirà un certificat d'assistència i assoliment als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes, superin l'avaluació, i un certificat d'assistència als alumnes que no hagin superat el curs però hagin assistit al 75% de les classes.

En els cursos en línia, el CPNL expedirà un certificat de seguiment i assoliment als alumnes que, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats que corresponguin, superin l'avaluació.

Les persones que tinguin certificats de períodes anteriors per recollir, poden adreçar-se a l'Oficina.

Informació per a les persones que vulguin examinar-se per lliure de qualsevol nivell de català:
Hi ha una convocatòria anual per a examinar-se entre els mesos de maig i juny (segons el nivell). Per a més informació, consulteu a: www.gencat.cat/llengua/certificats
Si necessiteu ajuda o algun aclariment, també us podeu adreçar a l'Oficina de Català.

Títols de català. Equivalències entre institucions

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Títols de català i equivalències europees

Nivells MECR,

Marc Europeu 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

A1 Bàsic 1
A2 Certificat de nivell Bàsic de català 
B1  Certificat de nivell Elemental de català
B2  Certificat de nivell Intermedi de català (antic B)
C1  Certificat de nivell de Suficiència (antic C)
C2  Certificat de nivell Superior (antic D)