Títols de català

En els cursos presencials el CPNL expedirà un certificat d'assistència i assoliment als alumnes que, a més d'haver assistit al 75% de les classes, superin l'avaluació, i un certificat d'assistència als alumnes que no hagin superat el curs però hagin assistit al 75% de les classes.

En els cursos en línia, el CPNL expedirà un certificat de seguiment i assoliment als alumnes que, a més d'haver fet satisfactòriament les activitats que corresponguin, superin l'avaluació.

Les persones que tinguin certificats de períodes anteriors per recollir, poden adreçar-se a l'Oficina.

Informació per a les persones que vulguin examinar-se per lliure de qualsevol nivell de català:
Hi ha una convocatòria anual per a examinar-se entre els mesos de maig i juny (segons el nivell). Per a més informació, consulteu a: www.gencat.cat/llengua/certificats
Si necessiteu ajuda o algun aclariment, també us podeu adreçar a l'Oficina de Català.

Títols de català. Equivalències entre institucions

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística