Psicomotricitat

Àmbit: Esportives

Edats

  • P3 Infantil
  • P4 Infantil
  • P5 Infantil

Lloc de realització

Escola Carrilet

Dies de realització

  • Divendres

Horaris dels dies

  • de 17 a 18 h

Temporalitat de l'activitat

Curs escolar

Altra persona a càrrec

Pla Català de l'Esport

Import activitat

50 €

Periodicitat pagament

Anual

Observacions

  • Es requereix un nombre mínim de participants