Patinatge

Àmbit: Esportives

Qui organitza

AMPA Escola Pi Verd

Edats

  • 1r Primària
  • 2n Primària
  • 3r Primària
  • 4t Primària
  • 5è Primària
  • 6è Primària

Lloc de realització

Escola Pi Verd

Dies de realització

  • Dimecres

Horaris dels dies

  • de 17 a 18 h

Temporalitat de l'activitat

Curs escolar

Altra persona a càrrec

Mònica Pelló

Import activitat

20,50€

Periodicitat pagament

Mensual

Inscripcions

  • Escola Pi Verd

Observacions

  • Es requereix un nombre mínim de participants