Escacs

Àmbit: Esportives

Qui organitza

AMPA Escola Torres Jonama

Edats

  • 2n Primària
  • 3r Primària
  • 4t Primària
  • 5è Primària
  • 6è Primària

Lloc de realització

Club d'Escacs de Palafrugell

Dies de realització

  • Divendres

Horaris dels dies

  • de 17 a 18 h

Temporalitat de l'activitat

Curs escolar

Altra persona a càrrec

Club Escacs Palafrugell

Import activitat

20€

Periodicitat pagament

Mensual

Inscripcions

  • Escola Torres Jonama

Observacions

  • Es requereix un nombre mínim de participants