Dansa

Àmbit: Artístiques

Qui organitza

AMPA Escola Torres Jonama

Edats

  • P3 Infantil
  • P4 Infantil
  • P5 Infantil

Lloc de realització

Escola Torres Jonama

Dies de realització

  • Dimecres

Horaris dels dies

  • de 17 a 18 h

Temporalitat de l'activitat

Curs escolar

Altra persona a càrrec

CobosMika

Import activitat

25€

Periodicitat pagament

Mensual

Inscripcions

  • Escola Torres Jonama

Observacions

  • Es requereix un nombre mínim de participants