Més preinscripcions

Fins al 24 de maig es pot fer preinscripció a:

  • Programes de formació i inserció (PFI), també anomenats plans de transició al treball (PTT). A Palafrugell se n'ofereixen 3: jardineria, hoteleria i vendes/atenció al públic. Les sol·licituds es poden presentar a l'Area d'Educació de l'Ajuntament.
  • Escoles bressol municipals Tomanyí i Els Belluguets. La preinscripció es pot fer telemàticament o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.