Cercles d'estudi a Palafrugell

c estudi

El Centre Municipal d'Educació vol promoure la creació de cercles d'estudi, grups de persones que s'organitzen per aprendre sobre una qüestió d'interès comú.

Per això, als grups de persones amb interessos, necessitats o inquietuds comunes que proposin activitats formatives concretes, els ofereix suport per trobar professorat, un espai on dur a terme l'activitat o ajut en les despeses que aquesta pugui generar. Ells decidiran la periodicitat de les trobades, la metodologia de treball, el calendari, l'horari...

Els cercles d'estudi van néixer a Rússia al segle XIX i es van estendre durant el XX per diversos països d'Europa. A Suècia són molt populars. Representen una alternativa a l'educació formal que combina l'intercanvi, l'autogestió i l'autoformació. Com les xarxes d'intercanvi de coneixements i a diferència de les classes tradicionals, són oportunitats per compartir que impliquen actituds proactives en l'itinerari educatiu personal que tots hem de seguir al llarg de la vida.

Les persones interessades en formar un cercle d'estudi poden adreçar-se a l'Àrea d'Educació indicant els seus noms i el tema que volen abordar.