Cursos de català per a adults i aprenentatge en línia

 

INSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Del 12 al 24 de setembre

- matins, de 10.00 a 13.00 h

- tardes dels dilluns 16 i 23, de 17.30 a 19.30 h

 

CURSOS PRIMER TRIMESTRE

Bàsic 1  45 h  dimarts i dijous  09.15-11.15 h
Bàsic 1  45 h dimarts i dijous 19.00-21.00 h
Bàsic 2  45 h  dilluns i dimecres 09.15-11.15 h
Bàsic 3  45 h  dimarts i dijous  17.00-19.00 h
Elemental 1  45 h  dimarts i dijous  17.00-19.00 h
Intermedi 1  45 h  dilluns i dimecres 15.00-17.00 h 
Suficiència 1 45 h  dilluns i dimecres 15.00-17.00 h

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS NIVELLS DELS CURSOS DE CATALÀ DEL CPNL:

NIVELL BÀSIC

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció oral amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana:

  • Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 (A2Bandera de la Unió Europea, usuari bàsic). El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social.

NIVELL ELEMENTAL

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.

  • Elemental 1, Elemental 2 i Elemental 3 (B1 Bandera de la Unió Europea, usuari independent)

NIVELL INTERMEDI

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluïda i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

  • Intermedi 1, Intermedi 2 i Intermedi 3 (B2Bandera de la Unió Europea, usuari independent avançat)

NIVELL DE SUFICIÈNCIA

Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social.

  • Suficìència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3 (C1Bandera de la Unió Europea, usuari experimentat)

NIVELL SUPERIOR

El curs de coneixements superiors (antigament nivell D) s'adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen els continguts de domini pràctic de la llengua.

  • Coneixement superiors (C2Bandera de la Unió Europea, usuari experimentat avançat)

 

APRENENTATGE EN LÍNIA