Centre Municipal d'Educació Núria Rivas Mascarós

El Centre, que porta el nom de la que en fou impulsora i regidora (podeu veure aquí la notícia de l'acte d'homenatge que se li va fer), alberga diversos serveis: el Centre de Formació d'Adults (del Deptartament d'Ensenyament de la Generalitat), l'Oficina de Català (del Consorci per a la Normalització Lingüística), la Fundació Josep Pallach, un Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); també acull cursos i activiats d'altres entitats i organismes; i és la seu de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament.

L'Àrea d'Educació vetlla perquè l'oferta educativa s'adeqüi a les necessitats de Palafrugell. Atén les demandes i inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes que tinguin relació amb l'educació i informa dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l'abast. En definitiva, impulsa i promou l'acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de tota la ciutadania.

L'horari habitual d'atenció al públic de l'Àrea d'Educació de setembre a juny és el següent:

Dia Matí Tarda
dilluns de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dimarts de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dimecres de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
dijous de 9 a 13.30 de 16 a 19.30
divendres de 9 a 13.30  

 

Centre Municipal d'Educació Centre Municipal d'Educació

El Centre Municipal d'Educació de Palafrugell es troba al Carrer del Bruguerol, 12.

Les competències obligatòries i voluntàries que assumeix l'Ajuntament de Palafrugell en matèria d'educació són:

 • Gestió i coordinació de les escoles bressol municipals: construeix, manté i vetlla per la qualitat en l’educació dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals.
 • Atenció a la petita infància (0-3 anys) i a les famílies: ofereix assessorament i orientació als pares i familiars mitjançant recursos com L'hora del cafè, Acosta't i juguem, l'Espai nadó, l'Espai familiar i els cicles de xerrades.
 • Organització de L'estiu dels infants (0-3 anys) els mesos de juliol i agost.
 • Cooperació en la creació i la construcció dels centres educatius públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària: cedeix els terrenys per a la construcció de nous centres públics escolars i col·labora amb l'administració educativa en les reformes.
 • Conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius públics de segon cicle d'educació infantil i primària: vetlla pel manteniment dels edificis, contracta els serveis de neteja, subministraments de llum, aigua i combustible així com la vigilància i consergeria.
 • Intervenció en els òrgans de participació escolar, consells escolars: designa un representant d’entre els membres del consistori per participar en els consells escolars de centre.
 • Convocatòria i participació en el Consell Escolar Municipal (CEM): és el principal òrgan de debat i participació de la comunitat educativa. El presideix i convoca l'alcalde.
 • Planificació escolar conjunta amb el Departament d'Ensenyamnt de la Generalitat: taula mixta de planificació.
 • Autorització i regulació de l'ús social dels edificis i les instal·lacions escolars de titularitat municipal, fora de l'horari lectiu, després del previ consens amb els centres.
 • Participació, en cooperació amb la resta de la comunitat educativa, en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.
 • Coordinació i direcció de la Unitat d'Educació Compartida (UEC).
 • Col·laboració en programes i projectes adreçats a l'alumnat d'educació secundària.
 • Suport econòmic a les AMPA dels centres educatius de la vila. Participació en l'Escola de família, que vetlla per la formació dels pares i les mares.
 • Oficina Municipal d'Escolarització (OME): informació, acolliment i gestió en l’escolarització de l'alumnat que es matricula fora del termini establert.
 • Desenvolupament del Pla educatiu d'entorn (PEE) per afavorir la llengua, la cohesió social i la interculturalitat.
 • Organització i coordinació de diferents activitats adreçades a l'alumnat: rua de Carnaval, Premis Mestre Sagrera i Premis Rodolfo Candelaria
 • Organització, juntament amb el Departament d'Educació, del Programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Beques per a estudis d'educació infantil (0-3) i educació musical.
 • Coordinació i seguiment del Projecte rossinyol conjuntament amb la Universitat de Girona (UdG).
 • Organització de cursos d'extensió universitària en conveni amb la UdG.
 • Acolliment del Punt de Suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Nacional a Distància (UNED).
 • Organització de mòduls formatius de tema variat.
 • Organització, conjuntament amb altres àrees, del programa ocupacional per a joves en atur: Ocupa't.
 • Palafrugell està adherida a la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores i és membre de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Elaborada la diagnosi del Projecte educatiu de ciutat (PEC), se n'inicia la fase d'implantació.