La tarda

Es tracta d'un servei gratuït de les escoles bressol municipals; un servei d'acompanyament a les famílies amb infants de 2 anys que no han mai a l'escola bressol. Al llarg del curs la mainada es prepararà per al P3 i les famílies també es prepararan per a la futura relació amb l'escola.

"La tarda" és un espai d'adaptació prèvia a l'escola que es fa efectiu de 15.15 a 16.45 h. una tarda setmanal: dilluns a l' EB Els Belluguets i dijous a l'EB Tomanyí. L'objectiu d'aquest servei és afavorir l'adaptació a l'escola. Per això a "la tarda" es comparteix amb les famílies i els infants activitats educatives, lúdiques, de coneixement de l'entorn i d'adquisició d'hàbits.

Per aquest curs 2017-2018 la inscripció s'obre del 2 al 6 d'octubre. Cal que les famílies interessades portin a l'Àrea d'Educació (c/ Bruguerol, 12) la documentació següent: fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant, fotocòpia del carnet de vacunes fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant (mare o pare) i certificat de convivència.

    tarda     la tarda

 En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, s'aplicarà el següent barem:

Domicili de l’alumne o l’alumna en el  municipi on és ubicat el centre, amb empadronament previ a 1 de setembre de 2017. S’acreditarà amb el DNI de la persona sol·licitant, si aquest no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acreditarà amb el certificat de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

60 punts

No tenir germans escolaritzats a cap de les escoles del municipi.

15 punts

Pare o mare inscrits al programa De bon arbre, bona fruita o a un TALC (taller d'alfabetització i català inicial)

15 punts

Existència de situació social desafavorida.

10 punts