La tarda

Es tracta d'un servei gratuït de les escoles bressol municipals; un servei d'acompanyament a les famílies amb infants de 2 anys (nascuts el 2017) que no han anat mai a l'escola bressol. Una tarda per setmana, del novembre fins al març, la mainada i les famílies fan un tastet d'escola: jocs, relacions, límits, emocions, organització... Serà un procés nou i compartit! 

"La tarda" és una introducció a l'escola, un espai d'adaptació prèvia a l'inici de P3, que es fa efectiu de 15.15 a 16.45 h. els dimarts a l'EB Els Belluguets i els dijous a l'EB Tomanyí. L'objectiu d'aquest servei és afavorir l'adaptació a l'escola. Per això durant "la tarda" les mares (i/o pares) i els infants comparteixen activitats educatives i lúdiques, coneixen el món de l'escola i aprenen les pautes bàsiques de relació que s'hi estableixen.

Per aquest curs 2019-2020 la inscripció serà oberta del 7 al 21 d'octubre. Cal que les famílies interessades portin a l'Àrea d'Educació (c/ Bruguerol, 12) la documentació següent: fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant, fotocòpia del seu carnet de vacunes i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant (mare o pare).   

Calendari oficial 2019:

  • 23 oct.: publicació de llistes amb el barem
  • 28 oct.: reclamacions a les llistes baremades
  • 29 oct.: resolució de les reclamacions i sorteig si calgués
  • 30 oct.: publicació de llistes d'admesos

 El barem és el següent:

Domicili de l’alumne o l’alumna a Palafrugell

60 punts

No tenir germans escolaritzats a cap de les escoles del municipi.

15 punts

Pare o mare inscrits al programa De bon arbre, bona fruita o a un TALC (taller d'alfabetització i català inicial)

15 punts

Existència de situació social desafavorida

10 punts

Vegeu aquí el full de mà