La tarda

Sin título

Es tracta d'un servei gratuït de les escoles bressol municipals; un servei d'acompanyament a les famílies amb infants de 2 anys (nascuts el 2016) que no han mai a l'escola bressol. Una tarda per setmana, del novembre fins l'abril, la mainada es prepararà per al P3 i les famílies també es prepararan per a la futura relació amb l'escola.

"La tarda" és un espai d'adaptació prèvia a l'escola que es fa efectiu de 15.15 a 16.45 h. els dilluns a l'EB Els Belluguets i els dijous a l'EB Tomanyí. L'objectiu d'aquest servei és afavorir l'adaptació a l'escola. Per això durant "la tarda" les mares (o pares) i els infants comparteixen activitats educatives i lúdiques, coneixen el món de l'escola i aprenen les pautes bàsiques de relació que s'hi estableixen.

Per aquest curs 2018-2019 la inscripció és oberta fins al 18 d'octubre. Cal que les famílies interessades portin a l'Àrea d'Educació (c/ Bruguerol, 12) la documentació següent: fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant, fotocòpia del seu carnet de vacunes, fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant (mare o pare) i certificat de convivència.    

Calendari oficial 2018:

  • 22 oct.: publicació de llistes amb el barem
  • 25 oct.: reclamacions a les llistes baremades
  • 26 oct.: resolució de les reclamacions i sorteig si calgués
  • 29 oct.: publicació de llistes d'admesos

 El barem és el següent:

Domicili de l’alumne o l’alumna en el  municipi on és ubicat el centre, amb empadronament previ a 1 de setembre de 2017. S’acreditarà amb el DNI de la persona sol·licitant, si aquest no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acreditarà amb el certificat de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

60 punts

No tenir germans escolaritzats a cap de les escoles del municipi.

15 punts

Pare o mare inscrits al programa De bon arbre, bona fruita o a un TALC (taller d'alfabetització i català inicial)

15 punts

Existència de situació social desafavorida.

10 punts