Beques

Són ajuts a l’escolarització en escoles bressol municipals de nens i nenes de 0-3 anys. Es dónen a famílies que es trobin en condicions socioeconòmiques desfavorides. Se solen convocar a finals d'estiu o primers de tardor.

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota que actualment paguen les famílies. 

L’import de l'ajut serà com a màxim de 945,60 € per infant beneficiari. La quantitat subvencionada la determinarà el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en funció de les sol·licituds rebudes i dels punts obtinguts d’acord al barem econòmic establert.

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria, un model de sol·licitud i tota la informacio d'aquest curs 2020-2021.