Formació per al Treball

IPEP Institut de Promoció Económica

ipep_logo L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell és un organisme autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Palafrugell, amb personalitat jurídica pública descentralitzada. L'Àmbit d'actuació de l'IPEP és la promoció d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'empresa, el territori i les persones; i tot el referent al desenvolupament local que es concreta en la promoció turística, comercial, industrial, en serveis a les persones i en el foment d'infrastructures i activitats diverses.

A l'administració local, en un inici, li correspon el paper de protagonista del foment de l'activitat econòmica i l'ocupació, però la implicació del sector privat, el fa partícep de la gestió directe de l'ens a través de la seva Junta de Govern. Un bon treball conjunt entre administració local i sector privat ha de permetre la millora en la gestió de les diferents àrees, i un augment i optimització dels recursos econòmics.

Més informació www.ipep.cat