Cicles formatius de Grau Superior

Són els estudis reglats de formació professional que preparen els tècnics i les tècniques per assumir responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat professional concreta; planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Per accedir a aquests estudis cal complir alguna de les següents condicions: haver superat el batxillerat; tenir 19 anys i superar una prova d'accés; o tenir 18 anys, disposar d'un títol de grau mitjà i superar una  prova d'accés.

Es pot cursar en les modalitats presencial, a distància o de formació dual (aquesta última és la que es realitza en alternança entre el centre educatiu i una empresa)

La titulació que s'obté és la de tècnica/tècnic superior.

A Palafrugell es poden estudiar els següents cicles de grau superior a l'Institut Baix Empordà: