Alfabetització

alfabetització aula dinformàtica

Els Tallers d'Alfabetització i Llengua Catalana (TALC) s'adrecen a persones adultes que necessiten tant aprendre a llegir i escriure com una iniciació al català que els permeti moure's i relacionar-se a Catalunya.

N'hi ha de diferents nivells segons el grau de coneixement de l'alfabet llatí. El nombre de participants per taller és entre 10 i 15. La metodologia és molt pràctica. Es relitzen 4,5 hores setmanals de classe, repartides en dos o en tres matins. La primera part de cada sessió es dedica a l'aprenentatge de la llengua oral (amb exercicis en gran grup i en petits grups); durant la segona part es treballa la lectoescriptura amb diferents tècniques grupals i individuals; també es realitzen activitats de coneixement del municipi.

En funció de la demanda, també s'ofereixen TALC monogràfics, en què s'orienta l'ensenyament del català i l'alfabet a un objectiu o àmbit especific, com és el cas de la salut o la feina. També, si s'hi apunten moltes persones dels barris més allunyats del Centre Municipal d'Educació, es poden ubicar TALC a un local socal (com és el cas de la Sauleda) o a una aula d'una escola.

La inscripció es fa al setembre a través del Centre de Formació d'Adults (ja que aquesta oferta és complementària i equivalent  al nivell 1 de l'anomenada Formació Instrumental que allà s'imparteix).  En la mesura que quedin o s'hi produeixin vacants, tanmateix, es contempla la incorporació tardana. Per això durant tot el curs, qualsevol persona interessada pot venir: recollirem la seva sol·licitud i farem una avaluació inicial els seus coneixements per poder-la assignar al taller del nivell adient.

El preu públic de cada taller és de 12 €, tant per a qui s'inscriu a principi de curs com per a qui s'incorpora a la meitat.