PTT - PFI (programes de formació i inserció)

Què és un Pla de Transició al Treball (PTT)?

És un programa de formació i inserció (PFI) que proporciona formació en un àmbit professional concret a joves sense el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Us ho expliquem aquí: https://view.genial.ly/5e986cafbdff8377d12ca72e/dossier-sales-difusio-ptt i a través d'aquest video: https://www.youtube.com/watch?v=8o61HRe_Hnk

I a través d'aquest video podeu saber sobre els PFI en generalhttps://www.youtube.com/watch?v=XQcQV_aKSAw&feature=youtu.be

Requisits per accedir-hi:

 • Tenir entre 16 i 21 anys a l'inici del programa
 • No haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO

Què s'ofereix?

 • Formació en habilitats i en l'especialitat
 • Assessorament i pla d'atenció personalitzat
 • Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa
 • Iniciació en una professió de manera pràctica
 • Un primer contacte amb el món  laboral

Durada.

Un curs acadèmic, de setembre a juny, d'un total de 1000 hores.

Qui l'organitza?

 • El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • L'Ajuntament de Palafrugell i el de Palamós ofereixen conjuntament el PTT d'Hoteleria i el de Vendes
 • i el de Jardineria l'ofereixen l'Ajuntament de Palafrugell i el de Calonge-Sant Antoni

Quina formació s'ofereix?

 • Formació general. Recursos per al desenvolupament personal, professional i per la continuïtat de l'itinerari formatiu individual. Matèries: coneixement de l'entorn, recerca de feina, tècniques de comunicació i matemàtiques aplicades
 • Formació professional en un perfil específic. Iniciació en les tasques corresponents a un primer nivell de qualificació en la professió escollida. Inclou pràctiques a empreses

Estructura dels programes de formació i inserció (PFI -PTT)

1a avaluació

setembre-desembre

2a i 3a avaluació

gener-juny

fins 1 any després

Mòduls de formació professional

Inclou 180 hores de pràctiques en empreses

 

Acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa segons itinerari personal de cada jove

Mòduls de formació general

Orientació, tutoria i assessorament  personalitzat

Què s'obté en acabar el PTT?

 • Certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides
 • Si es supera el PFI amb un 5 o més es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Com i quan fer la preinscripció:

Més informació general al web de la Generalitat de Catalunya.

 

Quins PFI es poden cursar a Palafrugell?

 • PFI-PTT d'AUXILIAR d'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ
  • En aquest programa aprendràs a: preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes; assistir al servei, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids, executar i aplicar operacions tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments i begudes de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.
  • Podràs treballar com a:
   • auxiliar i/o ajudant de cuina i de col·lectivitats
   • ajudant de cambrer/a, de bar o d'economat
   • empleat/ada de petit establiment de restauració
   • empleat/ada d'economat d'unitats de producció i servei d'aliments i begudes
 • PFI-PTT d'AUXILIAR en JARDINERIA I FLORISTERIA
  • En aquest programa aprendràs a: dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i zones verdes; cultivar un hort ecològic; rebre i condicionar flors i plantes per centres ornamentals.
  • Podràs treballar com a:
   • auxiliar de jardineria
   • auxiliar de floristeria
   • auxiliar de viver i hort
   • auxiliar de centres de jardineria
   • auxiliar de camps esportius
   • aplicador/a de plaguicides de nivell bàsic, segons l'activitat regulada per la normativa corresponent.
 • PFI-PTT d'AUXILIAR de VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
  • En aquest programa aprendràs a: realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda; preparar comandes eficaçment i eficientment seguint procediments establerts; proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocolitzada al client; realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic; transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l'organització; realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.
  • Podràs treballar com a:
   • dependent/a amb atenció al client en la venda de productes
   • operador/a de centre d'atenció multicanal
   • preparador de comandes
   • auxiliar de tasques administratives i de comunicació
   • operador auxiliar de reproducció i arxiu
 • PFI de SERRALLERIA I CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES, a l'Institut Baix Empordà. Vegeu el seu web.