Escola de família (xerrades)

xerradesEn el marc del programa Escola de Família, s'ofereixen cada curs xerrades adreçades a pares i mares. Ponents qualificats informen, estimulen la reflexió i donen eines per a la dificil tasca de fer créixer i educar els fills. Aquestes xerrades es programen d'acord amb les associacions de pares i mares del municipi.

Agenda - Xerrades